Financiële instellingen
van WOII tot vandaag

Eva Kongs
Brussel, 20 mei 1999

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INHOUDSTAFEL

 
Inleiding

Hoofdstuk I: De financiële instellingen tijdens WOII en hun evolutie tot op heden

Hoofdstuk II: De financiële instellingen vandaag en hun voorlopers tijdens WOII
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inleiding

 
Het hierna volgende overzicht van de financiële instellingen bestaat uit twee delen. Hoofdstuk I omvat de geschiedenis van de banken en spaarkassen tot vandaag. Het uitgangspunt van deze alfabetische lijst wordt gevormd door de financiële instellingen die bestonden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van de periode 1940-1945 worden dan de verbanden gelegd met de huidige banken.
De namen van de banken staan hoofdzakelijk in het Frans vermeld omdat dat in de toenmalige bronnen, zoals de verslagen van de Belgische Vereniging van Banken (BVB), gebruikelijk was. Specifieke Nederlandstalige banken (zoals de Amsterdamsche Bank voor België of de Bank van Roeselare) behouden uiteraard hun Nederlandse naam. Ook de spaarkassen behielden in de lijst over het algemeen hun Nederlandse benaming, omdat hiervoor een Nederlandstalig naslagwerk geraadpleegd werd. Waar het nodig was, werd een zie-verwijzing ingelast.

Hoofdstuk II vertrekt omgekeerd van de lijsten van de huidige financiële instellingen en vermeldt kort welke band zij hebben met banken of spaarkassen die bestonden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hierbij zijn ook de coördinaten van de financiële instellingen opgenomen en de eventuele nog aanwezige archieven en erfloze tegoeden.

De situatie van de “joodse” banken in België (Philippson, Lambert, Cassel, Rakower en Fischer), is in dit overzicht beperkt weergegeven. Deze banken zullen zeker nog het onderwerp uitmaken van verder onderzoek.

Waarschuwing
De situatie van de banken tijdens de oorlog (als noten geïntegreerd in hoofdstuk I) en het beschikbare archiefmateriaal (opgenomen in hoofdstuk II) zijn gegevens zoals die ons door de financiële instellingen zelf werden medegedeeld via de enquête van de BVB. Deze gegevens zijn door ons nog niet geverifieerd, maar dienen louter als aanvullend en eventueel bruikbaar materiaal. Het valt trouwens op dat de banken het onderling niet eens zijn, m.b.t. de historiek van de tegoeden na de bevrijding. Dit punt zal door de Studiecommissie nauwgezet worden onderzocht.
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk I: De financiële instellingen tijdens WOII en hun evolutie tot op heden

 
Algemene Eigenaars Vereniging01/10/191931/12/1972
25/11/1943: aanvaarding als spaarkas
1972: opgeslorpt door O.H.K.

l’Union Immobilière15/11/191931/12/1927
Algemene Spaar- en Hypotheekbank31/12/192731/12/1935
Algemene Hypotheek- en Kredietkas31/12/193531/12/1965
Het Spaarkrediet31/12/1965????(na 74)
17/02/1944: aanvaarding als spaarkas

The American Express Inc.31/12/1935 06/03/1968
American Express International Banking Corporation06/03/196812/05/1981
12/05/1981: sluiting van het filiaal

Amsterdamsch Diamantkantoor08/06/193723/08/1938
Amsterdamse Bank voor België (Banque d’Amsterdam pour la Belgique)23/08/193807/11/1972
Amro Bank voor België07/11/197228/11/1986
1986: activiteiten overnomen door het Belgische filiaal van de Nederlandse Amro Bank (huidige ABN-Amro)
13/10/1988: Amro Bank stopt zijn activiteiten in België. Antwerpse Diamantbank neemt diamantaire activiteiten over, Generale Bank neemt non-bancaire activiteiten over.
Noot:
In de notulen van de Raad van Beheer van de Amsterdamsche Bank voor België staat dat de lijsten met namen en tegoeden van joodse cliënten op 13/11/1942 zijn toegezonden aan de BTG.

Ancienne Banque Jules Fontaine (Willy Fontaine succ.)22/08/194405/09/1950
05/09/1940: bankactiviteiten hernomen door de Banque de Bruxelles
06/08/1975: opgeslorpt door Banque de Bruxelles, huidige BBL

Antwerpsche Hypotheekkas (An-Hyp)27/08/1881
Noot1:
Was private spaarkas tijdens de oorlog.
Noot2:
Overleefde de oorlog vrij goed. Wel liep de vraag naar hypothecair krediet sterk terug, terwijl de Kas zeer kieskeurig optrad bij de selectie van de debiteuren. Anderzijds verliepen terugbetalingen van vroegere leningen vrij vlot.

Antwerpsche Maatschappij van Deposito’s en Hypotheken19/06/193531/12/1965
DIPO31/12/1965
07/04/1938: aanvaarding als spaarkas

Ardenne Bancaire, sa31/12/193512/09/1977
02/09/1977: opgeslorpt door Bank Nagelmackers 1747

B.A.C.-Spaarbank25/08/1924
BACOB
07/04/1938: aanvaarding als spaarkas
Noot1:
Geen bankactiviteiten tijdens de oorlog (pas in een latere fase). Was tot voor enkele jaren spaarbank, en destijds depositokas.
Noot2:
Was specifiek gericht op een werknemerscliënteel, dat sterk verbonden was met de christelijke arbeidersbeweging

Banque Josse Allard, scs31/12/193526/12/1951
17/12/1951: geliquideerd

Banque d’Anvers, sa31/12/193523/12/1965
23/12/1965: opgeslorpt door Generale Bank
Noot:
Was depositobank

Banque Anversoise de Nantissement et d’Escompte (Antwerpsche Bank voor Onderpand en Disconto)31/12/193531/03/1966
Metropolitan Bank31/03/1966 02/08/1989
Metropolitan Bank ou Banque Tirlemontoise (Metropolitan Bank of Tiense Bank)02/08/198901/07/1996
26/06/1996: opgeslorpt door Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid (NMKN) (NMKN zelf opgeslorpt door ASLK, binnenkort Fortis Bank)

Banque Belge d’Afrique, sa31/12/193512/04/1949
12/04/1949: opgeslorpt door de maatschappij onder koloniaal recht, Banque belge d'Afrique
05/04/1960: activiteiten overgenomen door Banque belge d'Afrique-Europe
20/11/1962: opgedoekt na fusie met holding Cofinindus

Banque Belge et Coloniale, sa31/12/193510/12/1940
10/12/1940: houdt op met alle bankactiviteiten

Banque belge pour l’Etranger (Extrême-Orient) 31/12/193501/12/1972
Banque belge pour l'Etranger, sa01/12/197226/11/1985
Générale de Banque belge pour l'Etranger (Generale Bank Overseas (Belgium))26/11/198516/06/1992
Générale de Banque belge pour l'Etranger ou Generale Belgian Bank (verkort: Belgian Bank)16/06/1992
Noot:
De bank is in 1947 opgehouden met alle commerciële activiteiten in België

Banque belge pour l’Industrie31/12/193507/01/1969
Banque belge pour l'Industrie (Belgische Bank voor Industrie, verkort: B.B.I.)07/01/196911/01/1983
The Royal Bank of Canada (Belgium)11/01/198327/06/1989
NMB Bank (Belgium)27/06/198928/01/1992
Internationale Nederlanden Bank (Belgium) (verkort: ING Bank)28/01/199205/12/1995
ING Bank (Belgium)05/12/1995
Noot:
Was tijdens de oorlog een deviezenbank

Banque Borsu et Cie31/12/193512/09/1977
Banque Nagelmackers12/09/197727/05/1986
Banque Nagelmackers 1747, sa27/05/198601/06/1990
Banque Nagelmackers 174701/06/1990

Banque de Bruxelles31/12/193506/08/1975
Banque Bruxelles Lambert (Bank Brussel Lambert)06/08/197512/10/1983
B.B.L.12/10/1983
Noot1:
Was depositobank -en tijdens de oorlog deviezenbank
Noot2:
Er bestaan vage aanduidingen dat, bij de Bevrijding, een rondschrijven werd gericht aan alle rekeninghouders van voor de oorlog, met de vraag zich kenbaar te maken. Anderzijds werden bij de Bevrijding een aantal individuele navragen ontvangen, betreffende tegoeden die toebehoorden aan “vijanden van het Reich”. Deze navragen kwamen van titularissen of rechthebbenden van deze tegoeden. Diverse van deze navragen werden positief beantwoord en bepaalde tegoeden werden teruggegeven. Deze teruggave gebeurde door het sekwester van de BTG, gezien de bank niets meer in haar bezit had.

Banque Eugène Chanteux, snc31/12/193503/01/1956
Banque Eugène Chanteux, scs03/01/195607/06/1977
07/04/1977: overdracht activiteiten naar Banque Scaldis
29/01/1982: Banque Scaldis neemt Crédit Commercial de Mons over, en wordt Banque Crédit Commercial
31/12/1989: opslorping door Gesbanque

Banque des Classes Moyennes, sa31/12/193530/05/1961
15/05/1961: opslorping door Crédit général de Belgique, huidige Crédit Général
Noot:
Was depositobank - en tijdens de oorlog deviezenbank

Banque de Commerce (Handelsbank)31/12/193508/10/1985
Chase Banque de Commerce (Chase Handelsbank)08/10/1985 22/07/1986
Chase Banque de Commerce (verkort: Chase B.d.C.) (Chase Handelsbank, verkort: Chase H.B.)22/07/198605/12/1989
Crédit Lyonnais Belgium (verkort: C.L.B.)05/12/1989

Banque Commerciale de Bruxelles (Bank voor Koophandel van Brussel)31/12/193507/05/1991
Banque Commerciale de Bruxelles (verkort: Banque commerciale) (Bank voor Koophandel van Brussel, verkort : Bank voor Koophandel)07/05/1991

Banque Commerciale d'Escompte (Handelsdiscontobank)20/06/194410/05/1983
17/07/1984: overname van de activiteiten door Caisse d'Epargne Privée Alcredima
15/03/1994: naam verandert in De Vaderlandsche Spaarbank
Noot:
De Banque Commerciale d’Escompte hield zich in haar begintijd (jaren ’40) bezig met de ontwikkeling van het Consumptiekrediet (Crédit à la Consommation). Om die reden was fondsenwerving in die tijd vrijwel onbestaande.

René Denis et Cie, scs31/12/193527/04/1937
Banque Commerciale de Liège, sa27/04/193711/12/1970
11/12/1970: activiteiten overgedragen aan Nagelmackers Fils et Cie
14/02/1978: overdracht activiteiten aan Banque Nagelmackers

Banque de la Compagnie Commerciale Belge31/12/193524/05/1955
10/05/1955: activiteiten overgenomen door Crédit du Nord belge (gekend onder laatste naam, CC-Banque Belgique)
01/03/1994: overdracht van de activiteiten en verspreiding ervan tussen KB, Crédit Général en Gesbank

Banque du Congo Belge, sa31/12/190927/12/1949
27/12/1949: opgeslorpt door Banque Commerciale du Congo
19/11/1952: geliquideerd door inbreng van activa en passiva naar de Banque Congo belge
26/04/1960: de Belgische activiteiten van de B.C.B. worden overgenomen door de Banque belgo-congolaise (latere Belgolaise)

Banque Copine et Cie 29/08/194403/12/1957
Banque Copine, scs03/12/195713/04/1977
Banque Copine, sa13/04/197729/03/1983
29/03/1983: afgevoerd door herroeping (“radiée par révocation”), afstand van het belangrijkste deel van de deposito’s aan de Famibanque; de bank is niet meer in staat te functioneren volgens de reglementaire voorschriften. Zie huidige Citibank Belgium.

Banque et Crédit, sa31/12/193529/10/1940
29/10/1940: schrapping

Banque de Crédit Commerciale, sa31/12/193531/12/1954
10/05/1955: activiteiten overgenomen door Crédit du Nord belge, gekend als CC-Bank België
01/03/1994: overdracht van de activiteiten en verspreiding ervan tussen KB, Crédit Général en Gesbanque

Banque Jean De Bienne 31/12/193524/12/1946
Jean de Bienne et cie, banquiers 24/12/194622/11/1955
Banque de Bienne et cie, scs 22/11/195511/04/1978
Banque de Bienne, sa 11/04/197821/06/1993
18/05/1993: opgeslorpt door de Paribas Bank België (binnenkort Artesia Banking Corporation)

Vlaamsche Deposito- en Leenbank31/12/193509/05/1939
Bank voor het Denderland09/05/193927/11/1942
Banque Centrale 27/11/194203/05/1949
03/05/1949: schrapping

Comptoir Diamantaire Anversois31/12/193524/06/1937
Banque Diamantaire Anversoise (Antwerpse Diamantbank)24/06/1937
Noot1:
De Bank heeft tijdens de oorlog samen met de overheid en de diamantinstanties een evacuatieplan voor de diamantairs en hun tegoeden opgesteld. Bij het uitbreken van de oorlog werden de diamanten van het cliënteel die zich bij de bank bevonden, in het buitenland in veiligheid gesteld, terwijl de effecten naar de Société belge de Banque in Brussel werden overgebracht. Tijdens de oorlog werd een minimale activiteit in Antwerpen behouden. Daarnaast werd, in samenwerking met de Chemical Bank, in 1940 een agentschap in New York geopend.
Noot2:
Tengevolge ordonnanties van de Duitse bezetter werd in 1943 aan de SFBD ongeveer 88.000 frank overgemaakt, zijnde het kredietsaldo van joodse rekeningen, waarvoor geen bijzondere beheerder was aangesteld.
Noot3:
Meteen na de oorlog werd de Bank op de hoogte gebracht van het overlijden of vermist zijn van rekeninghouders (waren allen persoonlijk gekend). De rechthebbenden, waar mogelijk, werden geïdentificeerd, hetzij op initiatief van de Bank, hetzij na kennisgeving door familie of derden. De Bank verkeerde in de mogelijkheid de in veiligheid gebrachte tegoeden van cliënteel te restitueren.

Banque J. Drèze, scs31/12/193527/01/1959
Banque Drèze, scs27/01/195923/03/1989
Banque Drèze, sa23/03/1989
Noot1:
Er was een verminderde bankactiviteit tijdens de bezetting, zonder Duitse controle.
Noot2:
Geen enkele van de cliënten zou tijdens de oorlog geraakt zijn door de confiscatie-maatregelen, gericht op de joodse gemeenschap.

Banque Dubois, sa31/12/193529/12/1972
20/12/1972: overdracht van de activiteiten aan Banque Lambert
06/08/1975: opslorping door Banque de Bruxelles, huidige BBL
Noot1:
Was depositobank - en tijdens de oorlog deviezenbank

Banque d’Escompte et de Travaux, sc31/12/193522/12/1949
Banque d'Escompte et de Travaux, sa22/12/194923/05/1972
Manufacturers Hannover Bank/Belgium23/05/197201/09/1987
01/09/1987: opgeslorpt door Banque Crédit Commercial
31/12/1989: opgeslorpt door Gesbanque

Banque pour l’Extension du Grand Anvers, sa (Bank voor de Uitbreiding van
Groot Antwerpen)
31/12/1935 17/08/1954
02/06/1954: opgeslorpt door Crédit Lyonnais Belgium

Banque Jules Fontaine, particulier31/12/193522/08/1944
16/08/1950: opgeslorpt door Banque de Bruxelles, huidige BBL
Noot:
Was depositobank -en tijdens de oorlog deviezenbank

Banque Générale de Crédit et d’Escompte des Flandres (Algemene Krediet- en Discontobank der Vlaanderen) 31/12/193529/10/1940
29/10/1940: schrapping

Banque Hallet et C°, scs31/12/193514/01/1959
14/01/1959: schrapping

Banque Hanséatique (Hansabank)14/10/194126/09/1944
26/09/1944: beëindiging van alle bankactiviteiten op 03/09/1944 door vlucht van het management.
Overdracht aan de Dienst van het Sekwester.

Banque de la Hoëgne31/12/193527/12/1949
27/12/1949: opgeslorpt door Ardenne Bancaire
02/09/1977: opgeslorpt door Bank Nagelmackers 1747

Banque Industrielle Belge (Anc. Banque E.L.J. Empain) 31/12/193502/03/1961
24/02/1961: opgeslorpt door Banque Lambert
06/08/1975: opgeslorpt door Banque de Bruxelles, huidige BBL
Noot:
Was depositobank - en tijdens de oorlog deviezenbank

Banque Industrielle Commerciale de Charleroi, sa31/12/193527/12/1966
27/12/1966: opgeslorpt door Banque Lambert
06/08/1975: opgeslorpt door Banque de Bruxelles, huidige BBL
Noot:
Was depositobank - en tijdens de oorlog deviezenbank

Banque Italo-Belge, sa31/12/193524/12/1974
24/12/1974: opgeslorpt door Banque européenne pour l'Amérique latine (BEAL)

Banque de Jumet-Roux, sa31/12/193524/12/1946
24/12/1946: opgeslorpt door Banque Sud belge, huidige Citibank Belgium

Banque G. et C. Kreglinger, scs31/12/193521/12/1954
Banque G. et C. Kreglinger, sa21/12/195431/03/1966
Banque du Benelux (Benelux Bank)31/03/196614/10/1986
Banque Indosuez Belgique, anciennement Banque du Benelux (Indosuez Bank België, voorheen Benelux Bank)14/10/198626/08/1997
Cera Investment Bank26/08/1997

Banque H. Lambert, sa31/12/193524/12/1946
Banque H. Lambert (De Lhoneux, De Bruyn et Cie), scs24/12/194616/01/1951
Banque Lambert, scs16/01/195106/08/1975
06/08/1975: opgeslorpt door Banque de Bruxelles, huidige BBL
Noot:
Tijdens de oorlog is de depositobank Bank Lambert onder “Kommissarische Verwaltung” geplaatst. De “Verwalter”, of Duitse vertegenwoordiger, verving alle organen van de bank en beheerde haar. Was een deviezenbank.

Banque de Liège, sa31/12/193517/06/1955
17/06/1955: heeft alle bankactiviteiten beëindigd

Banque de l'Ouest (Westbank)08/07/194126/09/1944
26/09/1944: heeft alle bankactiviteiten beëindigd op 01/09/1944 door vlucht van het management. Overdracht naar de Dienst van het Sekwester.

Banque Ouvrière de Bruxelles, sa31/12/193504/02/1941
04/02/1941: heeft alle bankactiviteiten beëindigd

Banque de Paris et des Pays-Bas, sa de droit français31/12/193521/06/1968
21/06/1968 : activiteiten van het filiaal overgenomen door de Banque de Financement, huidige Paribas Bank (binnenkort Artesia Banking Corporation)
Noot1:
Op 23/05/1940 werd het filiaal onder Duitse controle geplaatst. Een ordonnantie van 02/07/1940 schortte alle bevoegdheden van de directeurs op, en onderwierp zo de bank aan het gezag van het Duitse commissariaat. Tegen het einde van de oorlog waren het personeel en het cliënteel van de bank verspreid. De activiteiten van de bank stonden tijdens de oorlog op een zeer laag pitje.
Noot2:
Er bestaat een interne nota, van 14 mei 1958, gebaseerd op een wet van 2 april 1958. Deze wet legde de Belgische banken op, voor 5 juni 1958, bedragen te storten “en souffrance détenus” door banken gevestigd in België, in hoofde van hun tussenkomst in de transfertoperaties in België, en afkomstig van de wedden van de werklieden en krijgsgevangenen, tewerkgesteld in Duitsland, of in de bezette gebieden van Duitsland, tijdens de oorlog ’40-’45. In navolging van deze wet hebben wij op 2 juni 1958 een bedrag van 4.719.681 BEF overgedragen aan de DCK, ten voordele van het Oeuvre Nationale des Anciens Combattants et des Victimes de la Guerre (boekhoudkundige documenten, briefwisseling en interne nota’s zijn gedeeltelijk teruggevonden). In een brief van 4 juni 1958 aan het Ministerie van Financiën (DCK) staat tevens dat onze bank op 19 november 1943 een bedrag van 1.349.265,08 BEF heeft overgedragen op rekening van de BTG, bij de SFBD. Het bedrag vertegenwoordigde de lonen van de israëlitische arbeiders die in het noorden van Frankrijk waren tewerk gesteld.

Banque du Pays de Termonde, sa31/12/193527/12/1966
27/12/1966: schrapping

Banque Populaire Anversoise, sc31/12/193523/04/1963
23/04/1963: dissoute de plein droit (expiration du terme social)

Banque Populaire de Huy, sc31/12/193519/04/1955
Banque Commerciale Hutoise, sc 19/04/195511/02/1958
Banque Commerciale Hutoise, sa 11/02/195824/12/1971
24/12/1971: activiteiten overgenomen door Crédit du Nord belge, latere CC-Banque Belgique
01/03/1994: overdracht van de activiteiten en verspreiding ervan bij KB, Crédit Général en Gesbanque

Banque Populaire de Jumet, sa31/12/193518/12/1962
18/12/1962: activiteiten hernomen door Crédit du Nord belge (CC-Banque Belgique)
01/03/1994: overdracht activiteiten en verspreiding ervan tussen KB, Crédit Général en Gesbank

Banque Populaire de Verviers, sc31/12/193510/12/1958
Banque Populaire, sa10/12/195817/10/1980
17/10/1980: opgeslorpt door Crédit Général
Noot:
Was depositobank - en tijdens de oorlog deviezenbank

Banque de Prêts et de Dépôts, sa31/12/193527/12/1966
27/12/1966: opgeslorpt door Bank Lambert
06/08/1975: opgeslorpt door Banque de Bruxelles (huidige BBL)
Noot:
Was depositobank - en tijdens de oorlog deviezenbank

Banque Privée de Belgique, sa31/12/193523/08/1949
23/08/1949: activiteiten overgenomen door de Caisse privée, Paul Van den Bosch, Jean Cruysmans et Cie (huidige Private Kas Bank)
Noot:
Was depositobank

Banque M. Rakower21/04/193629/10/1940
29/10/1940: heeft alle bankactiviteiten beëindigd (verdwijning van M. Rakower (Poolse jood) op12 mei 1940 (met meeneming van de geldvoorraad, de effecten en waarden en de boeken) - aanstelling van een voorlopig bestuurder.
09/06/1949: afsluiting van de vereffening van deze maatschappij (cf. Moniteur belge)
09/03/1947: Terugkomst van de familie Rakower in 1946 met de creatie van de financierings- en commerciële maatschappij “M. Rakower”, door de wijziging van de statuten van de Banque Rakower.

Banque Régionale, sa (Gewestelijke Bank, nv)31/12/193531/03/1966
Banque Régionale (Gewestelijke Bank of Westbank, nv)31/03/196629/12/1969
29/12/1969: overbrenging van de activiteiten naar de Banque belge pour l'Industrie (huidige ING Bank)

Banque de Reports et de Dépôts23/01/194007/07/1953
23/01/1940: liquidatie van de Caisse Générale de Reports et de Dépôts (zie ook onder Caisse)
06/07/1953: opheffing en afstandname van de bankactiviteiten aan S.C.S. Banque Lambert. 06/08/1975: opslorping door Banque de Bruxelles, huidige B.B.L.
Noot:
Veroordeling na de oorlog van M. Fabri (voorzitter Raad van Bestuur) wegens collaboratie. Als gevolg van het in discrediet brengen van haar naam, was het noodzakelijk voor de kredietwaardigheid van de bank en voor haar herstel dat de Fabri’s de Raad van Bestuur verlieten. De Fabri’s hebben hun controlerende participatie afgestaan aan Launoit (Brufina), die ze op zijn beurt aan de familie Lambert heeft afgestaan.

Bank van Roeselare31/12/193515/03/1955
Bank van Roeselare en West-Vlaanderen15/03/1955
04/06/1998: fusie bij overname door KBC Bank
Noot:
Bij het uitbreken van W.O.II bestond de Bank van Roeselare pas enkele jaren, de activiteiten beperkten zich tot Roeselare en omgeving. Het cliënteel bestond uit mensen uit die streek, uit burgerij- en middenstandsmilieu en van homogeen West-Vlaamse origine. Bijgevolg is het zo goed als uitgesloten dat er tegoeden zouden geplaatst zijn door joden.

Bank van Sinte-Mariaburg31/12/193520/09/1994
15/09/1994: opgeslorpt door HBM-Spaarbank

Banque de la Société Financière Bruxelloise (verkort: Brubanque)31/12/193510/06/1975
Brubanque (Brubank)10/06/197501/01/1977
Slavenburg's Bank Belgium01/09/197727/07/1983
CLN bank (belgium)27/07/198310/12/1987
Dumenil Leblé Bank (Belgium)10/12/198706/12/1988
Dumenil Leblé Bank (Belgium) (verkort: DL Bank (Belgium)06/12/198827/09/1996
22/09/1996: activiteiten overgenomen door Gesbank

Banque de la Société Générale de Belgique31/12/193523/12/1965
Société Générale de Banque (Generale Bankmaatschappij)23/12/196514/05/1985
Générale de Banque (Generale Bank)14/05/198516/06/1992
Générale de Banque (Generale Bank, verkort: G-Bank)16/06/1992
Noot1:
Deviezenbank vanaf 06/09/1940
Noot2:
Een enquête kwam tot stand in 1959, met de bedoeling de cliënten van de bank te zoeken, die konden rekenen op een slachtoffervergoeding als gevolg van de vervolgingen door de nazi’s, in die periode gestemd in het parlement van de R.F.A.

Banque Florent Standaert, particulier31/12/193503/01/1956
Banque Florent Standaert, scs03/01/195624/12/1971
24/12/1971: activiteiten overgenomen door de Crédit du Nord belge
01/03/1994: overdracht van de activiteiten en verspreiding ervan tussen KB, Crédit général en Gesbank

Banque Sud belge31/12/191918/07/1988
Citibank Belgium ou Famibanque Division Citibank Belgium18/07/1988
Noot:
Was een depositobank

Banque de l'Union des Industries, sa31/12/193506/06/1956
06/06/1956: schrapping

Banque Verviétoise de Dépôts et de Crédit, sa31/12/193524/06/1952
Banque Verviétoise, sa24/06/195227/12/1966
27/12/1966: overname van de activiteiten door de Banque Lambert
06/08/1975: opgeslorpt door Banque de Bruxelles (BBL)
Noot:
Was een depositobank - en tijdens de oorlog deviezenbank

Belgische Hypotheekmaatschappij en Spaarkas 26/02/190331/12/1962
Belgische Hypotheekmaatschappij en Spaarkas IPPA 31/12/196231/12/1980
Spaarkas IPPA - Grondkrediet van België 31/12/1980???
IPPA???
15/12/1934: aanvaarding als spaarkas
Noot:
Was spaarkas tijdens de oorlog

Belgische Maatschappij voor Scheepvaartkrediet14/09/190401/12/1974
25/12/1943: aanvaarding als spaarkas
01/12/1974: opgeslorpt door Belgische Zee- en Binnenvaart

Beyersdorf, Terlinck et C°05/01/193808/04/1941
08/04/1941: geen bankactiviteiten in België - Op 10/05/1941 vertrekt M. Beyersdorf naar de VS. Onmogelijkheid van de relaties met buitenlandse huizen.
28/09/1945: ontbinding van de maatschappij
26/04/1954: afsluiting van de liquidatie

Caisse Anversoise de Reports et de Crédit, sa31/12/193509/06/1959
Banque Sociale, sa09/06/195925/03/1971
16/12/1970: in liquidatie. Na onderzoek van de Nationale Bank van België (NBB), vaststelling van de verliezen, door vermindering van het netto-actief (beneden het niveau van het minimumkapitaal).
25/03/1971: overdracht van enkele passiva naar de Belgische bank van privaat beheer.
15/01/1975: opgeslorpt door Crédit Lyonnais, filiaal onder Frans recht

Caisse d’Epargne et de Dépôts d’Ougrée31/01/1935??
22/02/1936: aanvaard als spaarkas
??: fusie door opname door de CGER/ASLK
Noot:
Was een spaarkas voor het personeel van de maatschappij Cockerill Sambre

Caisse Générale d’Epargne et de Retraite (CGER)
(Algemene Spaar- en Lijfrentekas - ASLK)
31/12/1865
Noot:
Tijdens W.O.II bood de CGER aan haar cliënteel enkel gewone spaarboekjes aan. De CGER was er vooral voor de grote massa, die in die tijd slechts over beperkte financiële middelen beschikte en dus slechts beperkte deposito’s kon afgeven.

Caisse Générale de Reports et de Dépôts, sa31/12/193523/01/1940
23/01/1940: liquidatie
23/01/1940: wederoprichting onder de naam “Banque de Reports et de Dépôts”, ontbinding op 06/07/1953 en overdracht van de bankactiviteiten naar de Banque Lambert
06/08/1975: opgeslorpt door Banque de Bruxelles, huidige BBL
Noot:
Veroordeling na de oorlog van M. Fabri (voorzitter van de Raad van Bestuur) wegens collaboratie. Zie verder onder “Banque de Reports et de Dépôts”.

Caisse des Règlements Privés, sc31/12/193523/08/1949
23/08/1949: activiteiten hernomen door de Caisse privée, Paul Van den Bosch, Jean Cruysmans et Cie, huidige Caisse Privée Banque

Caisse Rurale de Nivèze14/02/1904???(na 74)
31/05/1946: aanvaard als spaarkas

Caisse Tirlemontoise de Dépôts22/06/193714/07/1981
Banque Tirlemontoise (Tiense Bank)14/07/198102/08/1989
02/08/1989: fusie door opslorping met de Metropolitan Bank (huidige Citibank)

Cassel et C°, snc31/12/193514/12/1943
14/12/1943: schrapping

La Centrale Financière, anc. Beeckmans frères, sa31/12/193524/04/1956
Banque Beeckmans, sa24/04/195616/12/1958
16/12/1958: heeft alle bankactiviteiten beëindigd

Centrale Hypotheek- en Verzekeringskas (C.H.V.K.)26/05/191715/08/1960
Spaarcentrale15/08/196031/12/1975
15/08/1960: aanvaarding als spaarkas
1975: fusie met H.S.A. Spaarcentrale of Landsspaarkas

Middenkredietkas31/12/189515/03/1935
Centrale Kas voor Landbouwkrediet (CKL)15/03/193531/12/1970
Centrale Raiffeisenkas (Cera)31/12/197031/12/1986
Cera31/12/1986
05/07/1940: aanvaarding als spaarkas
Noot1:
De Centrale Kas voor Landbouwkrediet (CKL) stond aan de leiding van de toenmalige Raiffeissenkassen (nu de federatie van CERA Bankvennootschappen)
Noot2:
Tijdens de oorlog had de bank het statuut van private spaarkas. Het was geen deviezenbank, noch gesekwestreerde bank.
Noot3:
Het enige cliënteel van de bank tijdens de oorlog was een zeer specifieke en landelijke groep “Vlaams christelijke georganiseerde boeren- en tuindersstand”. Indien er ooit joden cliënt waren, dit moet dit een zeer marginaal fenomeen geweest zijn, waarvan geen sporen zijn overgebleven.

Centrum Bank, sa31/12/193513/01/1942
13/01/1942: heeft alle bankactiviteiten beëindigd

L’Economie Populaire, se07/05/1919
C.E.P., sa31/12/1974
20/02/1968: aanvaarding als spaarkas
1974: opgeslorpt door B.A.C., huidige BACOB

Comptoir belgo-hollandais (Belgisch-Hollandsch Effectenkantoor).31/01/1939.05/02/1946
Rotterdamsche Bankvereeniging05/02/1946.17/06/1947
17/06/1947: schrapping

Comptoir du Centre, sa 31/12/1935.30/05/1961
30/05/1961: opgeslorpt door Crédit Général
Noot:
Was depositobank - en tijdens de oorlog deviezenbank

Comptoir National d’Escompte de Paris31/12/1935.17/06/1966
Banque Nationale de Paris (B.N.P.)17/06/1966.

Continentale Bank08/07/1941.26/09/1944
26/09/1944: beëindiging van alle bankactiviteiten op 03/09/1944, door vlucht van het management. Overdracht naar de Dienst van het Sekwester.

Socialistische Spaarkassen19de eeuw.10/04/1935
Coop-Deposito’s10/04/1935.31/12/1968
Codep31/12/1968.
07/04/1938: aanvaarding tot spaarkas
1983: toetreding tot investerings-en beleggingsmaatschappij I.S.E.P.

Crédit Anversois, sa31/12/193517/07/1941
17/07/1941: gerechtelijk concordaat

Crédit Commercial de Mons31/12/193504/04/1968
Crédit Commercial de Mons (verkort: Crédit commercial)04/04/196801/02/1982
Banque Crédit Commercial01/02/198227/03/1990
27/03/1990: opheffing en in vereffening gesteld, opgeslorpt door de Gesbank

Crédit Foncier de Belgique (Grondkrediet van België)04/01/183531/12/1980
31/12/1963: aanvaard als spaarkas
1980: opgeslorpt door IPPA

Crédit Général Brugeois (Algemene Brugsche Kredietbank)31/12/193514/03/1953
14/03/1953: in liquidatie gesteld

Radio Finance31/12/193521/06/1938
Crédit Général Domestique21/06/193814/12/1943
Banque de Crédit Général14/12/194301/10/1957
01/10/1957: in geanticipeerde vereffening gesteld, beëindiging van alle bankactiviteiten

Crédit Hypothécaire d’Ostende, sa31/12/193524/06/1941
Banque Crédit Hypothécaire d'Ostende, sa24/06/194109/08/1977
09/08/1977: overdracht van bankactiviteiten naar BBL
Noot:
Was depositobank - en tijdens de oorlog deviezenbank

Crédit Lyonnais31/12/1935

Creditmar (Belgische Zee- en Binnenvaart-Kredietmaatschappij)12/06/1908
12/06/1941: aanvaarding als spaarkas

Crédit Mutuel hypothécaire20/04/1910??? (na 74)
21/05/1941: aanvaarding als spaarkas

Crédit du Nord belge31/12/193525/09/1979
Crédit du Nord belge (verkort: C.N. België)25/09/197915/12/1981
Crédit du Nord belge (verkort: C.N.B.) (Noordkrediet, verkort : N.K.B.)15/12/198107/02/1989
CC-banque Belgique (verkort: CC-B)07/02/198902/03/1994
01/03/1994: overdracht van de activiteiten en verspreiding ervan tussen KB, Crédit Général en Gesbank

Crédit Ostendais, sa31/12/193508/01/1974
08/01/1974: activiteiten overgenomen door Bank Lambert
06/08/1975: opslorping door Banque de Bruxelles, huidige BBL
Noot:
Was depositobank - en tijdens de oorlog deviezenbank

Crédit Populaire Liègeois31/12/193517/06/1947
Banque du Crédit liégeois17/06/194715/11/1983
Banque du Crédit liégeois (verkort: BCL)15/11/198304/11/1996
30/09/1996: overname van alle bankactiviteiten door de BBL, met uitzondering van onroerend goed en beheer
Noot:
Was depositobank - en tijdens de oorlog deviezenbank

Fabri et C°, scs31/12/193516/12/1947
R. Fabri et Cie16/12/194707/12/1954
07/12/1954: opgeslorpt door Banque des Classes moyennes
15/05/1961: opgeslorpt door Crédit général
Noot:
Was depositobank - en tijdens de oorlog deviezenbank

Max Fischer, snc31/12/193529/10/1940

La Foncière liègeoise (De Luikse Grondmaatschappij)25/01/1913???(na 74)
30/05/1961: aanvaarding als spaarkas (tot dan uitsluitend als hypotheekkas actief)

Ford Motor Company31/12/193931/12/1949
1939: aanvaarding als spaarbank

Jenni et C°, snc31/12/193529/12/1937
R. Dufour, H. Glorieux et C°, snc29/12/193721/06/1938
R. Dufour, H. Glorieux et C°, succ. de Jenni et c°21/06/193821/12/1939
H. Glorieux et C°, succ. de Jenni et C°21/12/193919/02/1946
Ancienne Banque Jenni et C°, Taymans et c°19/02/194621/12/1948
Taymans et C° (anc. Banque Jenni et C°)21/12/194811/02/1964
11/02/1964: in vereffening gesteld en overname van de activiteiten door de Banque européenne d'Outre-Mer, huidige Central Hispano Benelux

Guaranty Trust Company of New York 31/12/193528/04/1959
Morgan Guaranty Trust Company of New York28/04/1959
Noot:
De Guaranty Trust Company had een filiaal in Brussel in 1940, in de Avenue des Arts 27. Toen de Duitsers België binnenvielen, installeerden zij de Westbank in het gebouw van de G.T.C. Zo’n vijftien mensen, onder wie directie en enkele bedienden, bleven ‘formeel’ naar het werk komen. De Duitsers hoopten dat de bank dollartransfers ontving, afkomstig uit de centrale zetel in New York, wat eigenlijk nooit het geval is geweest. De 15 personen hadden geen contact meer met de centrale zetel en deden geen bankverrichtingen meer. Op het ogenblik dat de Duitsers de gebouwen in gebruik namen, had de bank haar cliënteel voorgesteld hun rekeningen over te dragen naar andere banken, wat de meerderheid ook deed. Slechts enkele particulieren behielden hun rekening. De Société Générale de Belgique heeft heel de oorlog het personeel van de G.T.C. betaald, iets waarvoor ze later vergoed is.

Hypothecaire Beleggingsbank11/12/191831/12/1935
Hypothecaire Beleggings- en Depositokas31/12/193531/12/1954
Hypothecaire Beleggingskas31/12/195431/12/1979
H.B.K.-Spaarbank31/12/1979
08/10/1940: aanvaarding als spaarkas

Hypotheek-en Spaarmaatschappij van Antwerpen (H.S.A.)07/07/1938
22/07/1938: aanvaarding als spaarkas
1975: fusie met Spaarcentrale, nv
1984: fusie met Landsspaarkas van Antwerpen, nv

Frederic Jacobs, successeurs, snc31/12/193503/01/1956
Banque Frederic Jacobs et Cie, scs03/01/195605/08/1968
05/08/1958: overdracht van de bankactiviteiten naar de Caisse privée, Frédéric Jacobs, Paul van den Bosch, Jean Cruysmans et Cie, huidige Caisse privée Banque

André Joire et Cie, snc31/12/193503/12/1957
André Joire et Cie, scs03/12/195731/03/1966
31/06/1966: overname bankactiviteiten door Crédit Général
Noot:
Was depositobank -en tijdens de oorlog deviezenbank

Jules Joire, snc31/12/193521/09/1954
Jules Joire et Cie, snc21/09/195428/04/1964
Jules Joire et Cie, sa28/04/196401/12/1972
01/12/1972: overname van de bankactiviteiten door Crédit Général
Noot:
Was depositobank - en tijdens de oorlog deviezenbank

Kredietbank voor Handel en Nijverheid31/12/193527/11/1978
Kredietbank, ook : Kredietbank voor Handel en Nijverheid28/11/197817/07/1990
Kredietbank (verkort : KB)17/07/199004/06/1998
KBC bank04/06/1998
Noot:
Was tijdens de oorlog een deviezenbank

Krediet en Handelskas, sa31/12/192521/12/1945
Eurespa 21/12/1945????(na ’74)
21/12/1945: heeft alle bankactiviteiten beëindigd en is omgezet in een privé spaarkas

Leen- en Hypotheekkas03/08/193512/10/1964
Atlanta, nv12/10/196418/04/1984
1964: opgekocht door Bank Lambert
18/04/1984: fusie met Crédit Mutuel Hypothécaire, hergroepering onder de naam Unispar
24/12/1990: fusie tussen Unispar, sa en Eural Spaarbank, sa (Europese hypotheekmaatschappij, opgericht op 19/09/1963)
12/12/1997: naamsverandering van Eural Unispar, sa naar Eural, sa

Joseph-J. Le Grelle, snc31/12/193528/08/1962
28/08/1962: heeft alle bankactiviteiten beëindigd

Lloyds and National Provincial Foreign Bank, ltd31/12/193531/12/1953
31/12/1953: overdracht van alle activiteiten van het Belgisch filiaal naar de nc Lloyds and National Provincial Foreign Bank Belgium, huidige Lloyds Bank (Belgium)
04/01/1993: overdracht van de activiteiten naar het Belgisch filiaal van Lloyds Bank Plc
Noot:
De bank heeft met de in bezit zijnde documenten gepoogd de titularissen of hun erfgenamen terug te vinden. Er zijn enquêtes uitgevoerd bij de gemeentelijke administraties in de verschillende landen. Enkele titularissen/erfgenamen zijn teruggevonden en hebben hun tegoeden teruggekregen.

Minverve Vie07/07/192607/09/1966
Minerve - Caisse d’épargne Privéé07/09/1966
07/09/1966: aanvaard als spaarkas

Mutuelle de Placements et de Gérance31/12/193504/02/1941
04/02/1941: heeft alle bankactiviteiten beëindigd

Mutuelle Solvay-Solvay, Tournay, Hankar, Boel et C°31/12/193517/06/1947
Mutuelle Solvay-Solvay, Hankar et Cie17/06/194702/03/1948
02/03/1948: schrapping

Nagelmackers fils et C° 31/12/193511/12/1970
Nagelmackers fils et C° (verkort: Banque Nagelmackers)11/12/197014/02/1978
14/02/1978: overdracht van de activiteiten naar Bank Nagelmackers nv
Noot:
Vanaf 1941 eiste de bezetter van de banken dat alle bezittingen in goud van de bewaargevers bekendgemaakt werden. De bank zou alle houders ondervraagd hebben, en dat dezen de opdracht gaven tot de bekendmaking over te gaan. Daarop werden alle waardepapieren in beslag genomen.

The National City Bank of New York31/12/193510/12/1940
10/12/1940: activiteiten overgenomen door de Kredietbank

Les Oeuvres Socialistes Catholiques de Jemappes??31/12/1954
1942: aanvaarding als spaarbank

F.M. Philippson et Cie31/12/187117/07/1953
Jules Philippson, Jean Degroof et Cie, anciennement F.M. Philippson et Cie (snc) 17/07/195303/01/1956
Jules Philippson, Jean Degroof et Cie, anc. F.M. Philippson et C°03/01/195614/03/1961
Jean Degroof et Cie, anc. Jules Philippson, Jean Degroof et Cie14/03/196124/12/1971
Jean Degroof et Cie, anc. Jules Philippson, Jean Degroof et Cie, banquiers (verkort: Banque Degroof)24/12/197126/09/1995
Jean Degroof & Cie, voorheen Jules Philippson, Jean Degroof & Cie, bankiers (verkort : Bank Degroof)26/09/1995
Noot:
Tijdens de oorlog functioneert de bank “sous le régime juridique de la société en nom collectif.” De beslissingen van de afgevaardigden die het bestuur in handen hadden, waren niet het onderwerp van verslagen. Er zijn geen bewijzen gevonden dat de bank onder sekwester stond tijdens de oorlog.

La Providence21/01/183831/12/1966
1957: aanvaarding als spaarkas

La Prévoyance28/08/1904??(na 74)??
08/10/1940: aanvaarding als spaarkas

F. Rom: particulier31/12/193510/12/1940
10/12/1940: schrapping

Caisse Privée de Liège31/12/193508/06/1937
O. de Schaetzen et Cie, banquiers08/06/193727/10/1981
O. de Schaetzen et Cie, banquiers, ook Banque de Schaetzen27/10/198125/02/1986
Banque de Schaetzen, scs25/02/198604/05/1994
Banque de Schaetzen, sa04/05/199406/12/1994
Banque Delen & de Schaetzen (verkort: Banque de Schaetzen ou Banque DDS, sa)06/12/199409/05/1995
Banque Delen & de Schaetzen (verkort : Banque Delen ou Banque de Schaetzen ou Banque DDS)09/05/1995

Iwan Simonis, sa???31/12/1964
1942: aanvaarding als spaarkas

Société belge de Banque31/12/193523/12/1965
23/12/1965: opslorping door de Banque de la Société Générale de Belgique, huidige Generale Bank
Noot:
Was depositobank

Société belge de Crédit Industriel et Commercial et de Dépôts31/12/193515/10/1946
15/10/1946: overname van de activiteiten door de Société belge de Banque
23/12/1965: opslorping door de Banque de la Société générale de Belgique, huidige Generale Bank

Société Financière de la Campine (Fivek)
(Financiële Vennootschap der Kempen - Fivek)
31/12/193524/02/1967
01/01/1967: in vereffening gesteld en opgeslorpt door de Banque de Financement, huidige Parisbas Bank België (binnenkort Artesia Banking Corporation)

Société française de Banque et de Dépôts31/12/193524/06/1975
24/06/1975: fusie met de Société Générale alsacienne de Banque, huidige Société Générale
Noot1:
Geen bewijzen dat de bank een deviezenbank zou geweest zijn. Er zijn wel een aantal aanwijzingen dat de bank gesekwestreerd zou zijn geweest.
Noot2:
Bij de Bevrijding werden alle tegoeden die “direct of indirect het eigendom van een vijandige staat, orgaan of een onderdaan waren” onder toezicht geplaatst. Er werd een inventaris van opgemaakt, en de tegoeden werden vervolgens onder sekwester geplaatst door de Belgische autoriteiten. Er werd een ad hoc administratie (Dienst van het Sekwester), opgericht voor het beheer ervan. Deze dienst heeft zijn activiteiten uitgeoefend in de lokalen van de SFBD tot 1951, datum op dewelke een parlementair rapport werd opgesteld, met een overzicht van de activiteiten van de dienst. (enkele opvolgingsdossiers tonen aan dat deze dienst zijn akkoord gaf voor de teruggave van de tegoeden aan de rechthebbenden.)

Société hollandaise de Banque 31/12/191419/10/1954
Banque belgo-néerlandaise d'Outre-Mer, anciennement Société hollandaise de Banque (Belgisch Nederlandse Overzee Bank)19/10/195419/11/1963
Banque européenne d'Outre-Mer (Europese Overzee Bank)19/11/196328/04/1970
Continental Bank28/04/197010/01/1989
Banco Hispano Americano Benelux10/01/198914/07/1992
Central Hispano Benelux14/07/1992

Société de Prayon (anc. Métallurgique de Prayon)02/05/188231/12/1967
02/06/1937: aanvaard als spaarkas

Tabacofina22/06/192831/12/1967
1948: aanvaarding als spaarkas

Union du Crédit de Bruxelles31/12/193524/12/1971
United California Bank, sa24/12/197115/04/1975
15/04/1975: overname van de activiteiten door het filiaal onder Amerikaans recht, United California Bank
01/02/1978: overdracht van de bankactiviteiten voor een privé-cliënteel naar de Banque Andes
06/10/1980: overdracht van de activiteiten van de Banque Andes naar de Banque Thiran (latere Sofibanque)
15/11/1995: Sofibanque opgeslorpt door AGF/Assubel Banque

l’Union Econ. de Bruxelles19/07/189031/12/1970
05/04/1945: aanvaarding als spaarbank

Union Hypothécaire, sc09/03/189301/01/1971
31/12/1941: aanvaarding als spaarkas
01/01/1971: opgeslorpt door An-Hyp

J. et M. Van Breda et C°31/12/193014/12/1943
Bank J. en M. Van Breda en C°14/12/194305/12/1944
Bank J. Van Breda en C°05/12/1944

Van Mierlo et C°10/08/193702/03/1954
02/03/1954: opheffing van de maatschappij. Het kapitaal van de Nederlandse bank werd overgenomen door de Twentsche Bank, die een niet-concurrentieel akkoord had met de Société belge de Banque. Vandaar de beslissing om het Belgische filiaal op te heffen en de zetel in Brussel over te hevelen naar de Société belge de Banque (opgeslorpt door de Generale Bank) en de Antwerpse zetel naar de Société hollandaise de Banque, huidige Central Hispano Benelux.

Volksspaarwezen25/11/192631/12/1934
Volksdepositokas31/12/1934
07/04/1940: aanvaarding als spaarkas

Westminster Foreign Bank Limited31/12/193529/12/1972
International Westminster Bank Limited29/12/197209/02/1982
International Westminster Bank Public Limited Company (verkort: International Westminster Bank, plc)09/02/198208/12/1989
National Westminster Bank, plc08/12/198926/11/1991
23/11/1991: schrapping

Westvlaamse Hypotheekkas28/02/1911(na 74) ??
12/04/1942: aanvaarding als spaarkas

BEGIN

 
 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk II: De financiële instellingen vandaag en hun voorlopers tijdens WOII

 

Aachener Bank
coöperatieve vennootschap naar Duits recht
Aachener Strasse 24a, 4700 Eupen

ABN Amro BankAmsterdamsche Bank voor België
Naamloze Vennootschap naar Nederlands recht
Regentlaan 53 bus 1, 1000 Brussel
Vijzelstraat 32, 1000 .. Amsterdam (02/628.93.93)

AGF/Assubel Bank, nvUnion de Crédit du Bruxelles
Lakensestraat 35, 1000 Brussel (02/214.61.11)

Algemene Spaar-en Lijfrentekas-Bank (CGER/ASLK)Banque anversoise de
Wolvengracht 48, 1000 BrusselNantissement et d’Escompte

Antwerpse Diamantbank, nv Amsterdamse Bank voor België
Pelikaanstraat 54, 2018 Antwerpen (03/204.72.04)

Antwerpsche Hypotheekkas (ANHYP)Union Hypothécaire
Grote Steenweg 214, 2600 Berchem (03/286.22.11)

Argenta Spaarbank
Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen

Argentaria, Caja Postal y Hipotecario
Naamloze Vennootschap naar Spaans recht
Kunstlaan 43, 1043 Brussel

Artesia Banking Corporation (Artesia Bank)Banque Jean De Bienne
Toren van Parijs en de NederlandenBanque de Paris et des Pays-Bas
Emile Jacqmainlaan 162 bus 2, 1000 Brussel (02/204.41.11)Société Financière de la Campine

BACOB, CV
Trierstraat 25, 1040 Brussel (02/285.20.20)

Banco Central Hispanoamericano
Naamloze Vennootschap naar Spaans recht
Wetstraat 227, 1040 Brussel

Bank Corluy, Effectenbankiers
Belgiëlei 153, 2018 Antwerpen

Bank Degroof, nvF.M. Philippson et Cie
Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel (02/287.91.11)

Bank Delen & De SchaetzenO. De Schaetzen et Cie, Banquiers
(Bank Delen of Bank de Schaetzen of DDS-Bank)
Jan van Rijswijcklaan 184, 2020 Antwerpen

Bank de Maertelaere
Rijsenbergstraat 148, 9000 Gent

Bank van de Post, nv
Koloniënstraat 56, 1000 Brussel

Bank voor Financieel Beheer (Gesbank) Banque Eugène Chanteux
Rue Lebeau 3, 4000 Liège (04/221.16.17)Banque de la Compagnie Commerciale belge
Banque de Crédit Commercial
Banque d’Escompte et de Travaux
Banque Populaire de Huy
Banque Populaire de Jumet
Banque de la Société Financière Bruxelloise
Banque Florent Standaert, particulier
Crédit Commercial de Mons
Crédit du Nord belge

Bank voor Koophandel van Brussel Banque Commerciale de Bruxelles
Banque Commerciale de Bruxelles
(Bank voor Koophandel)
Koloniënstraat 1, 1000 Brussel (02/548.36.30)

Bank van Limburg (B.V.L.), ook genoemd:
Limburgs Beroepskrediet, cv
Cellebroedersstraat 11-15, 3500 Hasselt

Bank MeesPierson, nv
Desguinlei 50, 2018 Antwerpen

Bank Nagelmackers 1747, nvArdenne bancaire
Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel (02/229.76.00) Banque Borsu et Cie
Banque Commerciale de Liège
Banque de la Hoëgne
Nagelmackers Fils et C°

Bankunie, nv
Parklaan 46, 2300 Turnhout

Bank J.Van Breda en C°, nvJ. en M. Van Breda en C°
Plantin en Moretuslei 295, 2140 Borgerhout (03/217.51.11)

Banque Chaabi du Maroc
Naamloze Vennootschap naar Frans recht
Zuidlaan 62, 1000 Brussel

Banque Drèze, nvBanque J.Drèze, scs
Rue Xhavée 3, 4800 Verviers (087/32.22.22)

Banque de l’Europe Méridionale (B.E.M.O)
Kunstlaan 44, 1040 Brussel

Banque Paribas
Naamloze Vennootschap naar Frans recht
Guimardstraat 7, 5de verdieping, 1040 Brussel

B.B.L. (Bank Brussel Lambert)Banque de Bruxelles
Marnixlaan 24, 1000 Brussel (02/547.21.11)Banque Dubois, sa
Banque Jules Fontaine
Banque Industrielle belge, sa
Banque Industrielle Commerciale Charleroi, sa
Banque H. Lambert
Banque de Prêts et de Dépôts
Caisse Générale de Reports et de Dépôts, sa
Banque verviétoise de dépôts et de crédit
Crédit Hypothécaire d’Ostende
Crédit ostendais, sa
Banque de Reports et de Dépôts
Ancienne Banque Jules Fontaine succ.
Crédit Populaire liègeois

BCH Benelux, nv (Central Hispano Benelux)H. Glorieux et C°
Wetstraat 227, 1040 Brussel (02/286.54.11)Société hollandaise de banque
Van Mierlo et C°

Banque Nationale de ParisComptoir National d’Escompte de Paris
Naamloze Vennootschap naar Frans recht
Regentlaan 47-48, 1000 Brussel (02/518.08.11)

B.E.A.L. (Europese Bank voor Latijns-Amerika) Banque italo-belge
Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel (02/663.69.00)

Belgolaise BankBanque Commerciale du Congo, sa
Kantersteen 1, 1000 Brussel (02/551.75.15)

Beroepskrediet
Waterloolaan 16, 1000 Brussel

BHW Bausperkasse A.G.
Naamloze Vennootschap naar Duits recht
Emile Jacqmainlaan 155/10, 1210 Brussel

Byblos Bank Europe, nv
Montoyerstraat 10 bus 3, 1000 Brussel

Caisse d’Epargne de la Ville de Tournai
Vieux Marché aux Poteries 16, 7500 Tournai

Caterpillar Finance France
Naamloze Vennootschap naar Frans recht
Priester Cuypersstraat 3, 1040 Brussel

CBC Banque, nv (Crédit Général)Banque des Classes Moyennes, sa
Grote Markt 5, 1000 Brussel (02/547.12.11) Banque de la Compagnie Commerciale belge
Banque de Crédit Commercial, sa
Banque Populaire de Huy, sc
Banque Populaire de Jumet
Banque Populaire de Verviers, sc
Banque Florent Standaert, particulier
Comptoir du Centre, sa
Crédit du Nord belge
Fabri et Cie, scs
André Joire et Cie, snc
Jules Joire, snc

Centrale Kredietverlening (C.K.V.)
Holstraat 59, 8790 Waregem

Citibank BelgiumBanque de Jumet-Roux, sa
Of Famibank Divisie Citibank BelgiumBanque Sud belge
Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel (02/626.51.11)Caisse Tirlemontoise de Dépôts
Banque Copine

Commerzbank Belgium, nv
Louis Schmidtlaan 87, 1040 Bruxelles

Crédit Agricole Indosuez
Naamloze vennootschap naar Frans recht
Sint-Goedeleplein 14, 1000 Brussel

Crédit Commercial de France (C.C.F.)
Naamloze Vennootschap naar Frans recht
Louizalaan 416, bus 6, 1050 Brussel

Crédit Lyonnais
Naamloze Vennootschap naar Frans recht
Louizalaan 416 bus 6, 1050 Brussel

Credit Lyonnais BelgiumCredit Lyonnais
Marnixlaan 17, 1000 Brussel (02/551.65.11)Banque de Commerce
Banque pour l’Extension du
Grand Anvers
Caisse anversoise de Reports et de Crédit

Creditmar (Belgische Zee-en Binnenvaart Kredietmaatschappij)
Koornlei 17, 9000 Gent

Crédit Professionnel Du Hainaut, cv
Rue Perdue 7, 7500 Tournai

De Laet, Postwick & Co, Bankiers-Banquiers
Hermann Debrouxlaan 46, 1160 Brussel

Deutsche Bank, nv
Lange Gasthuisstraat 9, 2000 Antwerpen

Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Naamloze Vennootschap naar Duits recht
Vorstlaan 100, 1170 Brussel

Dresdner Bank AG
Naamloze Vennootschap naar Duits recht
Luxemburgstraat 14 A, 1000 Brussel

Dewaay Bank, nv
Anspachlaan 1 bus 39, 1000 Brussel

Dierickx, Leys & Cie Effectenbank
Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen

Dipo, nv
Maria-Theresialei 2, 2018 Antwerpen (03/213.63.33)

Edural, nv
Emile Jacqmainlaan 162 bus 37, 1000 Brussel (02/204.39.99)

Europabank, nv
Burgstraat 170, 9000 Gent

FCE Bank, plc
Vennootschap op aandelen met beperkte aansprakelijkheid naar Engels recht
Groenenborgerlaan 16, 2610 Wilrijk (Antwerpen)

Gemeentekrediet van België/Crédit Communal
Pachecolaan 44, 1000 (02/222.11.11)

Generale Bank/Générale De BanqueBanque de la Société générale de Belgique
Warandeberg 3, 1000 Brussel (02/565.11.11)Banque d’Anvers, sa
Société belge de Banque
Société belge de Crédit industriel et commercial et Dépôts

Générale De Banque Belge Pour L’EtrangerBanque belge pour l’Etranger
Generale Belgian Bank
Warandeberg 3, 1000 Brussel (02/511.26.31)

HBK-Spaarbank, nv
Lange Lozanastraat 250, 2018 (03/247.52.11)

H.B.M. SpaarbankBank van Sinte-Mariaburg
(Hypotheek-, Beleggingsmaatschappij en Spaarbank)
Kipdorp 21, bus 26, 2000 Antwerpen

HSA-Spaarkrediet en/of Centea
Mechelsesteenweg 180, 2018 Antwerpen (03/247.14.11)

ING Bank (Belgium)
De Lignestraat 1, 1000 Brussel (02/229.87.11)

Ippa Bank Belgische Hypotheek en Spaarmaatschappij
Vorstlaan 23, 1170 BrusselGrondkrediet van België
Brusselsestraat 45, 2018 Antwerpen (03/247.72.11)La Foncière liègeoise
Belgische Bank voor Handel

Joyo Bank (Europe), nv
Louizalaan 283 bus 4, 1050 Brussel

J.P. Morgan, nv
Emile Jacqueminlaan 151, 1210 Brussel

KBC Bank, nv
(KB) Havenlaan 2, 1080 Brussel (02/422.71.11)Banque de la Compagnie
Commerciale belge
Banque de Crédit commercial, sa
Banque Populaire de Huy, sc
Banque Populaire de Jumet
Banque Florent Standaert Particulier
Crédit du Nord belge
Kredietbank voor Handel en Nijverheid
The National City Bank of New York
Banque de G. et C. Kreglinger
Centrale Kas voor Landbouwkrediet
(Bank van Roeselare) Noordstraat 38, 8800 Roeselare (051/23.54.18)
(CERA) Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven (016/30.67.11)

Kempen & Co
Naamloze Vennootschap naar Nederlands recht
Frankrijklei 103, 2000 Antwerpen

Krediet Arfin, cv
Steenstraat 103, 2000 Antwerpen

Krediet- en Financiële Maatschappij (Krefima)
Mechelsesteenweg 150, 2018 Antwerpen

Landbouwkrediet, nv
Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel

Lloyds Bank, plcLloyds and National Provincial Foreign Bank
Vennootschap op aandelen met beperkte aansprakelijkheid naar Engels recht
Tervurenlaan 2, 1040 Brussel (02/739.58.11)

Mauretus Spaarbank, nv
Rubenslei 11, 2018 Antwerpen

Mitsubishi Trust & Banking Corporation (Europe), nv
Regentlaan 40, 4de verdieping, 1000 Brussel

Morgan Guaranty Trust Company of New York
“incorporated” vennootschap resorterend onder de wetgeving van de Staat New York
Emile Jacqmainlaan 151, 1210 Brussel (02/508.83.44)

De Nationale Investeringsbank, nv
Naamloze Vennootschap naar Nederlands recht
Uitbreidingstraat 10-16, 2600 Antwerpen

Ogaki Kyoritsu Bank (Europe), nv
Louizalaan 287 bus 9, 1050 Brussel

Parfibank, nv
Regentlaan 40, 1000 Brussel

Private Kas Bank / Caisse Privé Banque
Marsveldplein 2, 1050 Brussel (02/513.58.94)

Rabobank Nederland
Coöperatieve vereniging op aandelen naar Nederlands recht
Frankrijklei 156-158, 2000 Antwerpen

San Paolo IMI, spa
Naamloze Vennootschap naar Italiaans recht
Louizalaan 350 bus 1, 1050 Brussel

Schretlen & Co, nv
Naamloze Vennootschap naar Nederlands recht
Uitbreidingstraat 180, 2600 Antwerpen

Sefb-Record Bank (Record Bank of SEFB)
Rue Forgeur 17-21, 4000 Liège

Shizuoka Bank (Europe), nv
Louizalaan 283 bus 13, 1050 Brussel

Société GénéraleSociété française de Banque et de Dépôts
Naamloze Vennootschap naar Frans recht
Bastion-Toren, Marsveldplein 5, 1050 Brussel (02/506.65.08)

Triodosbank
Naamloze Vennootschap naar Nederlands recht
Voskenslaan 97D, 9000 Gent

United Taiwan Bank, nv
Kunstlaan 27, 1040 Brussel

De Vaderlandsche Spaarbank, nvBanque Commerciale d’Escompte
Desguinlei 92, 2018 Antwerpen (03/244.66.99)

Van de Put & C°, effectenbank - banque de titres
Mechelsesteenweg 203, 2018 Antwerpen

F. van Lanschot Bankiers (België)
Jan Van Rijswijcklaan 4, 2018 Antwerpen

VDK Spaarbank
Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent (09/267.32.11)

BEGIN